Vikten av tidig tandvård för barn

Children visiting the dentist - euro white

Tidig tandvård – Barntandvård

Kort översikt över tandvårdens betydelse för barn

Tandvård är en viktig aspekt av ett barns allmänna hälsa och välbefinnande. En god munhälsa kan påverka ett barns livskvalitet på många sätt, från deras förmåga att äta och prata bekvämt till deras självförtroende och självkänsla. Därför är det viktigt för föräldrar att prioritera sitt barns tandhälsa redan i unga år.

Karies är den vanligaste kroniska barnsjukdomen, och den kan helt förhindras med korrekt tandvård. Regelbundna tandkontroller, rengöringar och fluorbehandlingar kan hjälpa till att förebygga hålrum och andra munhälsoproblem. Dessutom kan tidiga insatser hjälpa barn att utveckla goda tandvårdsvanor som varar livet ut.

Inte bara kan korrekt tandvård hjälpa till att förebygga munhälsoproblem, utan det kan också hjälpa till att upptäcka och åtgärda problem tidigt. Till exempel kan tidiga insatser bidra till att förebygga behovet av mer komplexa och kostsamma behandlingar i framtiden, såsom ortodonti eller oral kirurgi.

Kort sagt, tandvård är en väsentlig aspekt av ett barns allmänna hälsa och välbefinnande. Genom att prioritera sin munhälsa kan föräldrar hjälpa till att se till att deras barn har friska, självsäkra leenden för livet.

Förklaring till varför tidig intervention är avgörande för barns tandhälsa

Tidiga insatser är avgörande för barns tandhälsa av flera skäl. För det första kan det hjälpa till att förebygga munhälsoproblem innan de blir allvarligare. Till exempel kan regelbundna tandkontroller hjälpa till att upptäcka hål i tidigt, när de är lättare och billigare att behandla. Dessutom kan tidiga insatser hjälpa till att förhindra behovet av mer komplexa och kostsamma behandlingar i framtiden, såsom ortodonti eller oral kirurgi.

Tidig ingripande kan också hjälpa barn att utveckla goda tandvårdsvanor som varar livet ut. Genom att besöka tandläkaren regelbundet från unga år kan barn bli bekanta med tandläkaren och tandläkarpersonalen, vilket kan bidra till att minska deras rädsla eller oro inför tandläkarbesök. Dessutom, genom att lära sig om vikten av korrekt munhygien, som att borsta och använda tandtråd, kan barn skapa vanor som hjälper dem att behålla en god munhälsa hela livet.

En annan viktig anledning till att tidigt ingripa är avgörande är att det kan bidra till att förhindra utvecklingen av karies. Karies är den vanligaste kroniska barnsjukdomen, och den kan helt förhindras med korrekt tandvård. Genom att börja tandläkarbesök tidigt kan barn få regelbundna fluorbehandlingar, rengöringar och kontroller som kan hjälpa till att förebygga hålrum och andra munhälsoproblem.

Tidiga insatser är avgörande för barns tandhälsa eftersom det kan bidra till att förebygga munhälsoproblem, främja goda tandvårdsvanor och säkerställa att barn får den tandvård de behöver för att bibehålla en god munhälsa livet ut.

Fördelarna med tidig tandvård för barn

Förebyggande av karies och hål i tänderna

Karies och hål i tänderna är två av de vanligaste munhälsoproblemen för barn. Lyckligtvis är de också två av de mest förebyggbara. Nyckeln till att förebygga karies och hål i tänderna är att anta god munhygien och att regelbundet besöka tandläkaren.

Bra munhygienpraxis inkluderar att borsta tänderna två gånger om dagen med en fluortandkräm, använda tandtråd dagligen och undvika sockerhaltiga drycker och snacks. Borstning och tandtråd hjälper till att ta bort plack och matpartiklar som kan orsaka karies, samtidigt som ett minskat sockerintag kan hjälpa till att förhindra hål i tänderna.

Förutom god munhygien är regelbundna tandkontroller och rengöringar viktiga för att förhindra karies och hål i tänderna. Under ett tandläkarbesök kommer tandläkaren att rengöra ditt barns tänder och kontrollera om det finns tecken på karies eller hål i tänderna. Om några upptäcks kan tandläkaren ge behandling för att förhindra att problemet blir allvarligare.

Fluorbehandlingar är ett annat viktigt verktyg för att förhindra karies och hål i tänderna. Fluor är ett mineral som hjälper till att stärka emaljen på ditt barns tänder, vilket gör dem mer motståndskraftiga mot röta. Fluorbehandlingar kan appliceras direkt på tänderna eller tas i form av kosttillskott.

Kort sagt, förebyggande av karies och hål i tänderna är avgörande för att upprätthålla en god munhälsa. Genom att anta goda metoder för munhygien, besöka tandläkaren regelbundet och få fluorbehandlingar kan du se till att ditt barn har friska tänder och ett självsäkert leende för livet.

Bättre tandvårdsvanor för livet

Tidig tandvård är en avgörande aspekt av barns utveckling och den är avgörande för att lägga grunden för en livstid med friska tänder och tandkött. Genom att besöka tandläkaren från en ung ålder lär barn sig inte bara om vikten av korrekt munhygien, utan de utvecklar också vanor som kommer att tjäna dem väl för resten av livet.

God munhygien är hörnstenen i friska tänder och tandkött och det börjar med en enkel rutin att borsta två gånger om dagen med fluortandkräm och använda tandtråd regelbundet. Lägg till övningen att minska sockerintaget så har du förutsättningarna för en vinnande formel för att förhindra karies och hål i tänderna.

Men att utveckla bättre tandvårdsvanor handlar inte bara om att etablera en rutin, det handlar också om att skapa en positiv upplevelse för barn. Regelbundna tandläkarbesök ska vara en rolig och lärorik upplevelse som hjälper barn att känna sig bekväma och säkra på sin tandhälsa. Genom att främja en miljö av öppenhet och engagemang kan barn ställa frågor, lära sig om sin munhälsa och aktivt delta i deras möten.

Det är också viktigt att vårda goda matvanor från ung ålder vilket kan påverka tandvithet och tandhälsa.

I slutet av dagen handlar det om utbildning. Barn bör läras om konsekvenserna av dålig munhygien, såsom karies och tandköttssjukdomar, och vikten av att söka tandvård vid behov. Genom att ge barn kunskap och verktyg för att upprätthålla en god munhälsa, kommer de att vara på god väg mot en livstid med friska tänder och tandkött.

Sammanfattningsvis, genom att prioritera tidig tandvård, etablera goda munhygienpraxis och främja en positiv tandupplevelse, kan barn utveckla bättre tandvårdsvanor för livet och njuta av ett sunt leende i många år framöver.

Förbättrad munhälsa och självkänsla

Tandhälsa är en viktig del av övergripande hälsa och välbefinnande, och det kan ha en betydande inverkan på ett barns självkänsla. När barn har friska tänder och tandkött är de mer säkra på sitt leende och mår bra av sig själva. Å andra sidan kan dålig munhälsa leda till känslor av självmedvetenhet och en minskad känsla av självvärde.

Lyckligtvis kan tidig tandvård hjälpa till att förbättra barns munhälsa och öka deras självkänsla. Genom att besöka tandläkaren regelbundet kan barn få förebyggande vård och behandling för eventuella problem, såsom hålrum eller tandköttssjukdomar, som annars skulle kunna förbli obehandlade. Detta hjälper till att säkerställa att deras tänder och tandkött förblir friska och i gott skick, så att de kan le med självförtroende.

Förutom regelbundna tandläkarbesök är det viktigt för barn att etablera goda munhygienvanor, som att borsta två gånger om dagen med fluortandkräm och regelbundet använda tandtråd. Detta hjälper till att förhindra karies och tandköttssjukdomar och kan hjälpa till att hålla tänderna på bästa sätt. Att dricka vatten istället för sockerhaltiga drycker rekommenderas också, eftersom socker kan bidra till håligheter.

Genom att prioritera sin tandhälsa kan barn uppleva förbättrad munhälsa och ökad självkänsla. De kommer att må bra av sitt leende och vara mer självsäkra i sociala situationer. Detta kan hjälpa till att bygga upp deras övergripande självkänsla och förbättra deras livskvalitet.

Sammanfattningsvis är fördelarna med tidig tandvård och goda munhygienvanor tydliga: förbättrad munhälsa, ökad självkänsla och en livstid av glada, friska leenden. Så tveka inte, investera i ditt barns tandhälsa idag och se hur deras självförtroende stiger.

Minskad risk för mer komplexa och kostsamma behandlingar i framtiden

Vi vill alla det bästa för våra små, och när det kommer till tandhälsa kan ett proaktivt tillvägagångssätt hjälpa till att minska risken för mer komplexa och kostsamma behandlingar på vägen. Regelbundna tandkontroller och rengöringar, tillsammans med goda munhygienvanor, kan hjälpa till att förebygga problem som karies och tandköttssjukdomar. Genom att fånga upp och behandla problem tidigt kan barn undvika mer omfattande och dyrare behandlingar i framtiden.

Till exempel kan hålrum fyllas med en enkel fyllning, men om de lämnas obehandlade kan de bli större och kräva en mer komplex procedur som en rotfyllning. På samma sätt kan tandköttssjukdomar behandlas med en djuprengöring, men om den lämnas okontrollerad kan den utvecklas till ett allvarligare tillstånd som kräver operation. Genom att ta hand om barns tänder och tandkött nu kan vi hjälpa till att förebygga den här typen av problem och de kostnader som är förknippade med dem.

Utöver att minska risken för mer komplexa och kostsamma behandlingar kan tidig tandvård också hjälpa barn att utveckla positiva attityder till tandvård. Genom att besöka tandläkaren regelbundet och etablera goda munhygienvanor kommer barn att lära sig vikten av att ta hand om sina tänder och tandkött. Detta kan förbereda dem för en livstid av god munhälsa och rädda dem från mer komplexa och dyra behandlingar på vägen.

Så om du vill säkerställa att ditt barns tandhälsa är på rätt väg, vänta inte – börja tidigt och håll dig proaktiv. Regelbundna tandläkarbesök, goda munhygienvanor och fokus på förebyggande kan bidra till att minska risken för mer komplexa och kostsamma behandlingar i framtiden.

Vanliga tandproblem för barn

Karies

Karies är ett vanligt problem som drabbar barn, och det är ett som vi som föräldrar och vårdgivare vill förebygga. Den goda nyheten är att med rätt vård kan karies förebyggas.

Karies orsakas av en uppbyggnad av plack, som är en klibbig hinna av bakterier som bildas på tänderna. Plack producerar syra som angriper tändernas emalj och gör att den bryts ner. Detta kan resultera i utvecklingen av ett hålrum, som är ett hål i tanden. Om den lämnas obehandlad kommer hålrummet att bli större och kan så småningom orsaka att tanden blir infekterad, vilket leder till smärta och behov av en rotfyllning eller till och med extraktion.

Att förebygga karies handlar om att hålla tänderna rena och friska. Det innebär att borsta och använda tandtråd regelbundet, äta en hälsosam kost som är låg i socker och undvika sockerhaltiga drycker och snacks, och regelbundet besöka tandläkaren för kontroller och rengöring. Genom att etablera dessa vanor tidigt kan barn hjälpa till att förhindra karies och bibehålla friska, starka tänder.

Det är också viktigt att komma ihåg att även med de bästa förebyggande åtgärderna kan karies fortfarande inträffa. Om ditt barn har en hålighet är det viktigt att få det behandlat snabbt. En enkel fyllning kan vanligtvis lösa problemet, men om hålrummet lämnas obehandlat kan det bli större och kräva mer omfattande och dyrbar behandling.

Så om du vill hjälpa till att skydda ditt barns tänder från karies, börja tidigt och förbli proaktiv. Med rätt vård kan barn undvika smärtan och kostnaderna för hålrum och njuta av friska, starka tänder hela livet.

Tummen suger

Tumsugning är en naturlig och vanlig vana bland barn, men det kan ha en betydande inverkan på deras tandhälsa om det fortsätter för länge. Även om det är normalt för små barn att suga på tummarna som ett sätt att trösta sig själva, kan det bli ett problem om det fortsätter efter en viss ålder.

Tumsugning kan göra att framtänderna sticker ut och överkäken smalnar av, vilket leder till ett överbett. Detta kan också göra att underkäken trycks framåt, vilket leder till ett underbett. I svåra fall kan tumsugningen till och med påverka utvecklingen av muntaket.

Så när ska du börja oroa dig för att suga på tummen? Barn växer vanligtvis ur vanan vid fyra års ålder, och de flesta barn slutar suga på tummarna när de börjar skolan. Om tumsugningen kvarstår efter denna ålder är det dags att vidta åtgärder.

Det finns flera saker du kan göra för att hjälpa ditt barn att bryta vanan att suga tummen. Till att börja med kan beröm och positiv förstärkning vara effektiva. Du kan också försöka distrahera ditt barn när det börjar suga på tummen, eller erbjuda ett tröstföremål, till exempel ett gosedjur eller täcke, för att ersätta tummen.

Om dessa metoder inte är effektiva, kanske du vill prova ett fysiskt avskräckande medel, såsom ett tumskydd eller bittert smakande nagellack. Dessa kan vara särskilt användbara för barn som är starkt fästa vid vanan.

I slutändan är det viktigt att vara tålmodig och stödjande när du hjälper ditt barn att bryta vanan att suga tummen. Med rätt tillvägagångssätt kan de flesta barn övervinna denna vana och njuta av friska, väljusterade tänder hela livet.

Tandsjukdomar

Tandsjukdomar är en naturlig del av uppväxten, men det kan vara en svår tid för både föräldrar och bebisar. När den första uppsättningen mjölktänder börjar dyka upp är det vanligt att spädbarn upplever obehag, kräsenhet och till och med smärta.

Under tandbildningsprocessen kan tandköttet bli inflammerat och svullet när de nya tänderna tränger igenom. Detta kan orsaka obehag och till och med göra det svårt för barn att sova. För att hjälpa till att lugna barn som får barnsjukdomar är det viktigt att ge mycket komfort och stöd.

Ett av de mest effektiva sätten att hjälpa ett barn som får barn är att förse dem med en kall, fuktig trasa att tugga på. Du kan också prova att använda en barnleksak, som kan kylas ned i kylskåpet för att lugna tandköttet.

Det är också viktigt att se till att ditt barn får tillräckligt att äta och dricka under tandbildningsprocessen. Om ditt barn har ont kan de vara mindre intresserade av att äta och dricka, vilket kan orsaka uttorkning.

Utöver dessa huskurer finns det också ett antal receptfria produkter som kan hjälpa till att lugna spädbarn som får barn. Tandningsgeler kan till exempel appliceras direkt på tandköttet för att minska smärta och inflammation.

Kom ihåg att tänder är en normal del av att växa upp, och med lite omsorg och tålamod kommer ditt barn att vara på väg mot friska, vackra tänder på nolltid.

Tidig förlust av mjölktänder

Förlusten av mjölktänder är en naturlig del av att växa upp, men det kan vara oroande när det händer innan det är tänkt. Tidig förlust av mjölktänder kan orsakas av ett antal faktorer, inklusive trauma, förfall och tandköttssjukdomar.

I vissa fall kan tidig förlust av mjölktänder uppstå på grund av ett underliggande hälsoproblem, såsom en infektion eller ett genetiskt tillstånd. I andra fall kan det bero på felaktiga borst- eller tandtrådsvanor, vilket kan leda till röta och tandköttssjukdomar.

Oavsett orsak är det viktigt att söka behandling så snart som möjligt för att förhindra ytterligare komplikationer. Om en mjölktand tappas för tidigt kan det göra att de omgivande tänderna förskjuts och kan göra det svårt för den permanenta tanden att komma ut i rätt läge.

I vissa fall kan en tandläkare rekommendera en utrymmeshållare för att hålla gapet öppet tills den permanenta tanden är redo att komma ut. I andra fall kan en tandläkare rekommendera en tandfyllning eller krona för att skydda den kvarvarande tanden och förhindra ytterligare förfall.

För att förhindra tidig förlust av mjölktänder är det viktigt att öva på goda munhygienvanor, som att borsta och använda tandtråd regelbundet och besöka tandläkaren regelbundet. Dessutom är det viktigt att se till att ditt barn äter en hälsosam, balanserad kost och undviker sockerhaltiga mellanmål och drycker.

Genom att ta dessa steg kan du hjälpa till att se till att ditt barn har ett friskt, vackert leende som kommer att hålla livet ut.

När ska man börja tandläkarbesök för barn

Rekommendationer från American Academy of Pediatrics

American Academy of Pediatrics (AAP) är en pålitlig och respekterad organisation som tillhandahåller riktlinjer och rekommendationer om ett brett utbud av hälsoämnen, inklusive tandhälsa. När det gäller barns tandhälsa rekommenderar AAP att föräldrar vidtar följande åtgärder för att förhindra karies och främja god munhälsa:

 1. Börja borsta så snart den första tanden dyker upp. Använd en mjuk borste och en liten mängd tandkräm.
 2. Boka ett tandläkarbesök senast den första födelsedagen, eller inom sex månader efter att den första tanden dyker upp.
 3. Främja hälsosamma matvanor. Uppmuntra barn att äta en mängd olika frukter, grönsaker och fullkorn, och begränsa sockerhaltiga och sura livsmedel.
 4. Lär barnen att borsta och använda tandtråd regelbundet. Detta kommer att hjälpa till att ta bort plack och matpartiklar som kan leda till röta och tandköttssjukdomar.
 5. Begränsa juice och andra sockerhaltiga drycker. Erbjud vatten istället och begränsa juicen till måltiderna.
 6. Ge fluorbehandlingar och kosttillskott vid behov. Fluor hjälper till att stärka emaljen och förhindrar karies.
 7. Lär barn att undvika vanor som kan leda till tandskador, som att suga på tummen och tugga på hårda föremål.

Genom att följa dessa rekommendationer från AAP kan föräldrar hjälpa till att se till att deras barn har friska tänder och tandkött och ett vackert leende som kommer att hålla livet ut.

Vikten av att påbörja tandläkarbesök tidigt, redan innan den första tanden bryter ut

Att besöka tandläkaren är en viktig del för att upprätthålla en god munhälsa, men det är inte bara något som ska börja när barn har fullt med tänder. Faktum är att American Academy of Pediatrics (AAP) rekommenderar att du schemalägger ett tandläkarbesök före den första födelsedagen, eller inom sex månader efter att den första tanden dyker upp. Det beror på att tandproblem kan börja redan innan den första tanden bryter ut.

Det finns flera anledningar till varför tidiga tandläkarbesök är viktiga:

 1. Upptäckt tidiga problem: Genom att påbörja tandläkarbesök tidigt kan tandläkare tidigt identifiera och behandla eventuella problem, såsom karies. Tidiga insatser kan förhindra allvarligare och kostsammare tandproblem i framtiden.
 2. Att etablera en relation: Barn kan vara rädda för tandläkaren, så att börja besöka tidigt kan hjälpa dem att vänja sig vid tandläkarmottagningen och bygga upp förtroende med tandläkaren. Detta kan göra framtida besök lättare och mindre stressande för både barnet och föräldern.
 3. Utbildning och förebyggande: Tandläkare kan ge värdefull utbildning och vägledning om munhygien, näring och andra vanor som kan påverka tandhälsan. De kan också hjälpa föräldrar att förstå vad de kan förvänta sig när deras barns tänder kommer in och ge tips för att förebygga problem.
 4. Främja goda vanor: Barn som börjar besöka tandläkaren tidigt är mer benägna att utveckla goda tandvårdsvanor som kommer att hålla hela livet. Regelbundna tandläkarbesök kan hjälpa till att säkerställa att barns tänder och tandkött är friska och att eventuella problem åtgärdas snabbt och effektivt.

Att börja tandläkarbesök tidigt kan vara en värdefull investering i ett barns munhälsa. Genom att arbeta med en tandläkare för att förebygga problem och främja goda vanor kan föräldrar hjälpa sina barn att njuta av en livstid med friska tänder och tandkött.

Vikten av en positiv tandläkarupplevelse för barn

Hur en positiv första upplevelse kan påverka ett barns framtida tandvårdsvanor

Ett barns första besök hos tandläkaren kan vara ett viktigt ögonblick i deras liv och kan påverka deras framtida tandvårdsvanor. En positiv första upplevelse kan lägga grunden för en livstid med god munhälsa, medan en negativ upplevelse kan skapa en rädsla för tandläkaren som kan vara långt in i vuxen ålder.

Så här kan en positiv första upplevelse påverka ett barns framtida tandvårdsvanor:

 1. Bygga förtroende: Ett positivt första besök hos tandläkaren kan hjälpa barn att utveckla förtroende för sin tandläkare och tandläkarteamet. Detta kan göra framtida besök mindre stressande och lättare för både barnet och föräldern.
 2. Att etablera en rutin: Regelbundna tandläkarbesök kan bli en rutinmässig del av ett barns liv, precis som regelbundna kontroller hos läkaren. Detta kan hjälpa barn att förstå vikten av tandvård och främja goda munhygienvanor.
 3. Förebygga rädsla: Ett positivt första besök kan hjälpa till att förebygga rädsla för tandläkaren, vilket kan vara ett stort hinder för god tandhälsa. Barn som inte är rädda för tandläkaren är mer benägna att söka tandvård vid behov och upprätthålla goda munhygienvanor.
 4. Ge utbildning: En tandläkare kan ge utbildning och vägledning om munhygien, kost och andra vanor som kan påverka tandhälsan. Detta kan hjälpa barn att förstå vikten av att ta hand om sina tänder och tandkött och utveckla goda vanor som håller hela livet.

En positiv första upplevelse hos tandläkaren kan ha en bestående inverkan på ett barns framtida tandvårdsvanor. Genom att se till att deras första besök är positivt kan föräldrar hjälpa sina barn att utveckla en livstid med friska tänder och tandkött.

Tips för att göra ett tandläkarbesök till en positiv upplevelse för barn

Ett positivt tandläkarbesök kan hjälpa barn att utveckla goda munhälsovanor som kan hålla hela livet. Här är några tips för att göra ett tandläkarbesök till en positiv upplevelse för barn:

 1. Börja tidigt: Barn bör börja besöka tandläkaren tidigt, redan innan deras första tand bryter ut. Detta kan hjälpa dem att bekanta sig med tandläkarmottagningen och göra framtida besök mindre stressande.
 2. Använd ett positivt språk: Föräldrar bör använda ett positivt språk när de pratar om tandläkaren och besöket. Istället för att använda termer som ”skott” eller ”borr”, använd termer som ”städa” och ”kontroll”.
 3. Visa entusiasm: Barn tar ofta signaler från sina föräldrar. Genom att visa entusiasm och positivitet inför besöket kan föräldrar hjälpa barn att känna sig mer bekväma.
 4. Välj rätt tandläkare: Det är viktigt att välja en tandläkare som har erfarenhet av att arbeta med barn. En tandläkare som är tålmodig och snäll, och som använder åldersanpassat språk och tekniker, kan bidra till att göra besöket till en positiv upplevelse.
 5. Belöna gott beteende: Efter besöket, belöna gott beteende med en liten goding eller speciell aktivitet. Detta kan hjälpa barn att associera besöket med positiva känslor.

Genom att följa dessa tips kan föräldrar hjälpa till att göra ett tandläkarbesök till en positiv upplevelse för sina barn. Detta kan hjälpa till att lägga grunden för en livstid med god munhälsa.

Slutsats

Sammanfattning av betydelsen av tidig tandvård för barn

Sammanfattningsvis är tidig tandvård avgörande för barns tandhälsa. Genom att besöka tandläkaren tidigt och regelbundet kan barn få förebyggande vård som kan hjälpa till att skydda deras tänder och tandkött från förfall och sjukdomar. Genom att tidigt utveckla goda munhälsovanor kan barn minska risken för mer komplexa och kostsamma behandlingar i framtiden.

Dessutom kan en positiv första tandläkarupplevelse hjälpa barn att utveckla en positiv attityd till tandvård som kan vara livet ut. Föräldrar kan hjälpa till att göra besöket till en positiv upplevelse genom att använda ett positivt språk, visa entusiasm, välja rätt tandläkare och belöna gott uppförande.

Sammanfattningsvis är tidig tandvård avgörande för barns munhälsa och välbefinnande. Genom att vidta åtgärder för att främja god munhälsa kan föräldrar hjälpa sina barn att bygga grunden för en livstid av friska, glada leenden.

Sista tankar och uppmuntran för föräldrar att prioritera sitt barns munhälsa

Som förälder har ditt barns munhälsa högsta prioritet. Genom att ta dig tid att utbilda dig själv och förstå vikten av tidig tandvård kan du hjälpa ditt barn att utveckla goda munhälsovanor och behålla ett sunt, vackert leende.

Det är aldrig för tidigt eller för sent att börja prioritera ditt barns munhälsa. Oavsett om ditt barn precis har börjat få sina första tänder eller redan har tappat sina första mjölktänder, finns det åtgärder du kan vidta för att stödja deras munhälsa och hjälpa dem att bygga en stark grund för en livstid av friska vita tänder och tandkött.

Så vänta inte, vidta åtgärder idag och hjälp ditt barn att utveckla de munhälsovanor de behöver för att le med självförtroende och njuta av god hälsa i många år framöver. Boka tid hos en ansedd tandläkare, utbilda dig själv om vikten av tandvård och föregå med gott exempel genom att ta hand om din egen munhälsa.

Ditt barns leende är värt det, och genom att göra tandvård till en prioritet kan du ge ditt barn gåvan av god munhälsa för en livstid.

Använd denna länk för att gå tillbaka till vår BLOGG